Metacue IT Innovation

Metacue IT Innovation, Box 7127, 907 04 Umeå

Någon måste ju se till att det fungerar också

Tjänster

På en övergripande nivå kan vårt arbete delas in i två huvudkategorier där den ena kategorin involverar leverans av kompletta webbplatser till mindre och medelstora företag. Den andra kategorin utgörs av leverans av tjänster till andra företag, exempelvis reklambyråer. I den senare typen av samarbeten står vi allt som oftast för den tekniska kompetensen vilken då brukar involvera exempelvis programmering, interaktionsdesign, databaser och CMS (publiceringssystem).

Förutom kompletta webbplatser och tjänster kan vi även konstruera mer specifika webb- komponenter i exempelvis JavaScript, AJAX, PHP, SVG eller Flash.

Till höger finns exempel på några av de webbrelaterade tekniker som vi aktivt arbetar med. Värt att nämnas i sammanhanget är att alla våra tjänster utgår från internationella webbstandarder vilket garanterar en hög tillgänglighet och en lång hållbarhet.

Har du funderingar på vad vi kan göra för dig eller ditt företag? Kontakta då gärna oss via vårt webbformulär, e-post eller via telefon.

Några tekniker

  • XHTML
  • CSS
  • HTML5
  • AJAX
  • Javascript
  • Flash
  • PHP
  • MySQL
  • XML